Duurzaam

Duurzaam transport

De Vredeveld Group is een op de toekomstgericht bedrijf en daarbij gaan wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van verduurzaming niet uit de weg.
Wij zijn gespecialiseerd in transport over de weg en zijn continu bezig om de CO2-uitstoot van ons materieel verder te reduceren en daarmee te verduurzamen.
Zo kiezen we bij de aanschaf van nieuw transportmateriaal voor schonere en zuinigere oplossingen, maken we gebruik van de modernste logistieke planningssystemen en krijgen onze chauffeurs training op het gebied van brandstofbesparing.

De ‘normale’ brandstoffen in overeenstemming met de wettelijke standaarden zijn niet meer toereikend voor de behoefte van vandaag.

In 2021 hebben we al bewust gekozen voor een premium kwaliteit diesel met daarbij 7% HVO en een Traxx toevoeging. TRAXX is in feite een uniek additievenpakket die brandstoffen betere eigenschappen geeft waardoor deze zuiniger en schoner zijn dan ‘normale’ brandstoffen. Daarnaast verlaagt deze toevoeging tevens de uitstoot van CO2 en andere fijnstof.

Bouwmaterialen transport
Vredeveld Logistic Solutions

Het ontwikkelen van een innovatief logistiek concept waarbij de logistieke afhandeling en ontzorging van de klant volledig in handen wordt gegeven van Vredeveld Logistic Solutions. Binnen het project wordt gekeken naar zowel de haalbaarheid op financieel als ook organisatorisch vlak. Tevens wordt binnen dit project de organisatie ingericht, getraind en gecoacht.

Focus op alternatieve brandstoffen

De ontwikkelingen op het gebied van waterstof/elektrische trucks zijn veelbelovend maar leiden voor op de korte termijn nog niet tot een rendabel alternatief. Wij zien voor de korte termijn de meeste winst in CO2-reductie door het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals HVO 100. Hiermee wordt op korte termijn een verlaging van 89% CO2 aan uitstoot behaald. Dit geeft ons de ruimte om ons voor te bereiden op de energietransitie in het logistieke landschap en klaar te maken voor de toekomst.

Integrale duurzaamheid bij Vredeveld

Niet alleen voor het vervoer op de weg maken we hele milieubewuste keuzes.
Zo meten wij al jaren onze impact op het milieu aan de hand van onze registraties van onder andere ons brandstofverbruik, onze afvalstromen en ons energieverbruik op onze locaties.

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en bereiden ons voor op de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rapportage die in 2025 verplicht wordt in de EU.
Daarnaast hechten we binnen Vredeveld veel waarde aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers dat ze dagelijks gezond en wel hun werkzaamheden kunnen verrichten. Trachten waar mogelijk de medewerkers te voorzien in Arbo technische aanpassingen van de werkplekken.

Ook ten aanzien van de fysieke gesteldheid van al onze medewerkers bieden wij met ondersteuning van STL verschillende programma´s aan om te helpen in het bereiken van een gezonde leefstijl. Ook bij onze Tankcleaning Vredeveld Ter Apelkanaal dragen we bij aan een beter milieu.

Het gebouw is uitgerust met de nieuwste LED-verlichtingstechnologie, gebruiken we elektrische heftrucks en proberen we het energieverbruik en -hergebruik te optimaliseren.

Vredeveld experts