De informatie op deze website(s) wordt beschikbaar gesteld door Vredeveld Transport. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Vredeveld Transport is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite(s) van Vredeveld Transport toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Vredeveld Transport kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Auteursrechten
Vredeveld Transport behoudt zich het auteursrecht van de op deze website(s) vermelde teksten, beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Vredeveld Transport. Via de contact-link op de betreffende pagina kunt u contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.